Τι είναι η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση;

Η Λογικό Θυμική & Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία (ΛΘΓΣΘ) είναι μία από τις "Γνωσιακές" ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις του χώρου της ψυχολογίας. Είναι μία διεξοδική, ενεργητική, φιλοσοφική και εμπειρικά βασισμένη προσέγγιση η οποία εστιάζει στην επίλυση συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών και ψυχικών-ψυχολογικών δυσλειτουργιών με στόχο την ενεργοποίηση των ατόμων στην ανάληψη ευθύνης της «αλλαγής» για μία πιο υγιής και ευτυχισμένη ζωή.

Πατέρας της εν λόγω προσέγγισης είναι ο αμερικανός ψυχολόγος Albert Ellis, PhD (1913-2007), ο οποίος είχε εμπνευστεί από Έλληνες φιλοσόφους για την ανάπτυξη της ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης το 1950.

Η βασική αρχή της ΛΘΓΣΘ είναι πως οι άνθρωποι συνεισφέρουν άθελα τους στη συναισθηματική τους δυσφορία, λόγω των απαιτητικών πεποιθήσεων τους. Επιπλέον, δεν είναι τα γεγονότα αυτά κάθε αυτά που προκαλούν τα μη υγιή συναισθήματα και τις δυσλειτουργικές συμπεριφορές, αλλά οι αξιολογήσεις-σκέψεις μας σε σχέση με τα γεγονότα, τα οποία σαν αποτέλεσμα πυροδοτούν ένα αρνητικό, μη υγιές συναίσθημα ή περισσότερα συναισθήματα.

Το μοντέλο της ΛΘΓΣΘ επί των πλείστων εφαρμόζεται στο κέντρο "ΟρίΖω", όμως στόχος της ομάδας είναι να εφαρμοσθεί εκείνο το θεραπευτικό μοντέλο το οποίο ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες του επισκέπτη. Η ψυχοθεραπεία διεξάγεται μέσω διάφορων προσεγγίσεων, οι οποίες παρέχουν σε κάθε θεραπευτή εργαλεία για την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, μεταξύ των οποίων είναι οι Γνωσιακές Θεραπείες (Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία, Συμπεριφορική Θεραπεία), η Ψυχανάλυση, η Συστημική Θεραπεία, Mindfulness, η θεραπεία Gestalt κλπ.

Η Λογικό Θυμική & Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία στηρίζεται σε επιστημονικά καταρτισμένη βιβλιογραφία. Σκοπός της είναι να υπάρξει φιλοσοφική μετατόπιση, πέραν της προσωρινής συναισθηματικής βελτίωσης, με στόχο οι πρακτικές του μοντέλου να μεταφέρονται στους επισκέπτες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν εκείνοι στη συνέχεια να εφαρμόζουν αυτές τις πρακτικές μόνοι τους σε κάθε μελλοντικό συναισθηματικό ή συμπεριφορικό τους εμπόδιο.