Η συμβουλευτική εφήβων εντάσσεται στην ατομική ψυχοθεραπεία. Διαδικαστικά δε διαφέρει από την ατομική ψυχοθεραπεία, όμως ο θεραπευτής χρησιμοποιεί επιπλέον ή διαφορετικές δεξιότητες μαζί με έναν έφηβο καθώς οι έφηβοι, λόγω ηλικίας, χρήζουν διαφορετικής προσέγγισης και αντιμετώπισης. Σκοπός της συμβουλευτικής εφήβων είναι οι έφηβοι να ενταχθούν στη διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης της ψυχικής τους υγείας, καθώς και να χτίσουν δεξιότητες απαραίτητες για την διαμόρφωση τους ως ενήλικες μαζί με τη βοήθεια του θεραπευτή. Είναι σύνηθες, μαζί με την ατομική συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία των εφήβων να εντάσσονται και οι γονείς ή κηδεμόνες τους σε Συμβουλευτική Γονέων ώστε το αποτέλεσμα της θεραπευτικής αλλαγής να αναπαραχθεί συνολικά και ολιστικά.

Το πρώτο βήμα για την έναρξη της συμβουλευτικής εφήβων είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας ο γονέας ή ο κηδεμόνας του εφήβου και να οριστεί ένα ραντεβού. Ενδεχομένως, στο πρώτο ραντεβού παρεβρεθεί και ο γονέας για λίγο ώστε μαζί με τον θεραπευτή να συζητηθεί το αίτημα. Θα σας ζητηθεί να παραθέσετε μερικές αρχικές πληροφορίες μέσω της τηλεφωνικής ή γραπτής επικοινωνίας με το Κέντρο ώστε να μας βοηθήσεις να αξιολογηθεί εάν το Κέντρο είναι η καλύτερη κλινική επιλογή σας. Έπειτα, θα διεξαχθεί μία αρχική συνεδρία συμβουλευτικής εφήβων στην οποία προσφέρεται η ευκαιρία να χτιστεί θεραπευτική συμμαχία με τον θεραπευτή και να μοιραστούν χρήσιμες πληροφορίες για τον έφηβο, καθώς και τους λόγους της αναζήτησης ατομική θεραπείας (στην περίπτωση που ο έφηβος διαφωνεί να συμμετέχει στη διαδικασία, ο θεραπευτή διερευνά μαζί του τους λόγους και με τεχνικές προσεγγίζει τον έφηβο να νιώσει άνετα κια να ανοιχτεί). Επιπλέον, ο θεραπευτής θα είναι σε θέση να σας απαντήσει ερωτήματα σχετικά με τις υπηρεσίες του κέντρου, το κόστος, την εμπιστευτικότητα και τι να περιμένετε από την πορεία της θεραπείας.

Μας ενδιαφέρει να αναπτυχθεί μία συμμαχική σχέση μαζί με τον έφηβο ώστε να προκύψει το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα για την προαγωγή της ψυχικής του υγείας. Προς το τέλος της αρχικής συνεδρίας, εάν αποφασιστεί με τον έφηβο πως επιθυμεί να συνεχίσει, τότε η δέσμευση της θεραπείας του αφορά εκείνον και με εκείνον θα γίνεται γενικά η επικοινωνία (έτσι χτίζεται η αίσθηση ευθύνης του εφήβου και αναλαμβάνει την ψυχοθεραπεία/συμβουλευτική ως δική του). Έτσι η συνεννόηση γίνεται με τον ίδιο τον έφηβο και επακολουθεί μία σύντομα τηλεφωνική συζήτηση με τον γονέα καθώς θα οριστεί ένα αμοιβαία βολικό ραντεβού για την διεξαγωγή των θεραπευτικών συνεδριών με τον ίδιο τον έφηβο (τυπικά, οι συνεδρίες γίνονται σε εβδομαδιαία βάση και η κάθε συνεδρία διαρκεί περίπου μία ώρα). Στη δεύτερη συνεδρία, θα οριστούν θεραπευτικοί και προσωπικοί στόχοι καθώς και οι θεραπευτικές παρεμβάσεις από τον θεραπευτή.

Για να κλείσετε ραντεβού, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς στο +30 28210 52119 ή με email στο info@orizo.gr