Η ομαδική ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία, κατά την οποία μία μικρή ομάδα ανθρώπων, (6-10 μέλη) με κοινό σημείο συνάντησης, αποσκοπεί στην ανταλλαγή εμπειριών και συζήτησης των προβλημάτων τους, με στόχο τα οφέλη που προκύπτουν μέσα από τις εμπειρίες των άλλων μελών της ομάδας.

Ο συντονισμός της ομάδας γίνεται είτε από έναν εξειδικευμένο ψυχοθεραπευτή είτε από δύο ψυχοθεραπευτές, με βάση τη θεματολογία και το μέγεθος της ομάδας. Η θεματολογία της ομάδας επεκτείνεται στα εξής: πένθος, διαχείριση θυμού, διαταραχές πρόσληψης τροφής, ψυχοεκπαίδευση γονέων, ψυχοεκπαίδευση εφήβων, κατάθλιψη, άγχος, διαχείριση συναισθημάτων κ.α.

Με την κατεύθυνση του ομαδικού ψυχοθεραπευτή, τα μέλη μοιράζονται και εξερευνούν τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους, ακούν διαφορετικές απόψεις, εμπειρίες, στρατηγικές αντιμετώπισης και λαμβάνουν ενθάρρυνση από τα υπόλοιπα μέλη τα οποία μοιράζονται τις ίδιες δυσκολίες και ανησυχίες. Η ομαδική ψυχοθεραπεία παρέχει στους συμμετέχοντες μία ενδυναμωτική ευκαιρία να μοιραστούν και να μάθουν ο ένας από τον άλλον μέσα σε ένα προστατευμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον ενώ οδεύουν προς την ψυχοθεραπεία και την αλλαγή.
Group therapy provides members an empowering opportunity to share and learn from one another within the context of a safe, supportive environment while working towards change and healing.

Για να μάθετε ποιες ομάδες διεξάγονται στο κέντρο μας αυτό τον καιρό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε τηλεφωνικώς στο 2821052119 είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@orizo.gr +30 28210 52119 ή με email στο info@orizo.gr