Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία, η οποία είναι βασισμένη στο θεσμό της οικογένειας, εστιάζει στα προβλήματα που εμφανίζονται ανάμεσα στα μέλη της, με στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με τη βελτίωση της μεταξύ τους επικοινωνίας, καθώς και στην επίλυση συγκρούσεων και ποικίλων ζητημάτων.

Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία συνήθως είναι μικρής διάρκειας (δύο έως έξι συνεδρίες). Στο ψυχοθεραπευτικό σχήμα μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη της οικογένειας ή τα μέλη που μπορούν να παρευρεθούν ή είναι πρόθυμα να συμμετέχουν κατά τη διάρκεια των συνεδριών. Το θεραπευτικό πλάνο καθορίζεται κατά περίπτωση για την κάθε οικογένεια και εξαρτάται από την οικογενειακή κατάσταση, τον βαθμό δυσκολίας των προβλημάτων και τις ιδιαιτερότητες μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο.

Μέσω της οικογενειακής ψυχοθεραπείας τα μέλη εκπαιδεύονται στην εκμάθηση δεξιοτήτων που οδηγούν στην ενδυνάμωση των σχέσεων και τη διαχείριση δυσκολιών. Η οικογενειακή ψυχοθεραπεία θα βοηθήσει το κάθε μέλος να υιοθετήσει πρακτικές και δεξιότητες με σκοπό την αλληλοκατανόηση και την ενδυνάμωση μεταξύ των μελών της οικογένειας.

Το πρώτο βήμα για την έναρξη της οικογενειακής ψυχοθεραπείας είναι η πραγματοποίηση τηλεφωνικής επικοινωνίας με το κέντρο προκειμένου να οριστεί η πρώτη συνάντηση. Θα ζητηθεί να δοθούν μερικές αρχικές πληροφορίες σχετικά με τον καλούντα, καθώς και για τα μέλη της οικογενείας, μέσω της τηλεφωνικής ή γραπτής επικοινωνίας με το Κέντρο. Στη συνέχεια, θα διεξαχθεί μία αρχική συνεδρία αξιολόγησης στην οποία προσφέρεται η ευκαιρία να χτιστεί ψυχοθεραπευτική συμμαχία με τον ψυχοθεραπευτή και να μοιραστούν χρήσιμες πληροφορίες και οι λόγοι της αναζήτησης συμβουλευτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, ο ψυχοθεραπευτής θα είναι σε θέση να απαντήσει ερωτήματα σχετικά με τις υπηρεσίες του κέντρου, το κόστος, την εμπιστευτικότητα και τι να περιμένεις από την πορεία της ψυχοθεραπείας.

Ο ψυχοθεραπευτικός στόχος καθορίζεται από την «θεραπευτική συμμαχία», η οποία χτίζεται κατά την πρώτη συνεδρία και ενδυναμώνεται κατά την διάρκεια των συνεδριών που ακολουθούν, προκειμένου να σχεδιαστεί η καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση, ανά περίπτωση.

Προς το τέλος της αρχικής συνεδρίας θα οριστεί εκ νέου ένα ραντεβού για την διεξαγωγή των επόμενων οικογενειακών συνεδριών.

Για να κλείσετε ραντεβού, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς στο +30 28210 52119 ή με email στο info@orizo.gr