Η Συμβουλευτική Ζεύγους είναι μία διαδικασία μέσα από την οποία ένα ζευγάρι συνεργάζεται με έναν εξειδικευμένο θεραπευτή, με σκοπό να αναγνωριστούν οι τομείς των συγκρούσεων και οι πλευρές της σχέσης που χρειάζονται βελτίωση, με στόχο να αυξηθεί ο βαθμός ικανοποίησης στο ζευγάρι.

Σε συνεργασία με τον θεραπευτή μέσα σ' ένα ασφαλές και έμπιστο περιβάλλον, το ζευγάρι θα εξερευνήσει πώς το ατομικό τους υπόβαθρο, οι πεποιθήσεις, οι σκέψεις και οι συμπεριφορές τους επιδρούν στη σχέση τους θετικά και αρνητικά.

Στην περίπτωση που το ζευγάρι βρίσκεται σε μεγάλη συναισθηματική ένταση η καλύτερη πρακτική είναι η διεξαγωγή ατομικών συνεδριών ξεχωριστά (μετά το πέρας της πρώτης κοινής συνεδρίας), κατόπιν συνεννόησης με τον θεραπευτή και στη συνέχεια ακολουθείται το μοντέλο εναλλαγής ατομικής θεραπείας - θεραπείας ζεύγους, ανάλογα με τα προβλήματα που εμφανίζονται, καθώς και την πρόοδο των μελών του ζεύγους.

Ο θεραπευτής θα κατευθύνει το ζευγάρι μέσα από τα άμεσα και επιτακτικά προβλήματα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη στρατηγικών για την προστασία και την βελτίωση της μακροπρόθεσμης υγείας και ευημερίας της σχέσης τους.

Το πρώτο βήμα για την έναρξη της θεραπείας ζεύγους είναι να επικοινωνήσετε με το κέντρο προκειμένου να οριστεί ένα ραντεβού. Θα σας ζητηθεί να παραθέσετε μερικές αρχικές πληροφορίες σε προσωπικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο επικοινωνίας του ζεύγους μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής επικοινωνίας με το κέντρο. Στη συνέχεια, θα διεξαχθεί μία αρχική συνεδρία αξιολόγησης στην οποία προσφέρεται η ευκαιρία να χτιστεί η θεραπευτική συμμαχία με τον θεραπευτή και να "μοιραστούν" πληροφορίες σχετικές με τους λόγους αναζήτησης συμβουλευτικής ζεύγους. Επιπλέον, ο θεραπευτής θα είναι σε θέση να σας απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με τις υπηρεσίες του κέντρου, το κόστος, την εμπιστευτικότητα και τι να περιμένετε από την πορεία της θεραπείας σας.

Ο ψυχοθεραπευτικός στόχος καθορίζεται από την «θεραπευτική συμμαχία», η οποία χτίζεται κατά την πρώτη συνεδρία και ενδυναμώνεται κατά την διάρκεια των συνεδριών που ακολουθούν, προκειμένου να σχεδιαστεί η καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση, ανά περίπτωση.

Προς το τέλος της αρχικής συνεδρίας θα οριστεί εκ νέου μία συνάντηση για την διεξαγωγή των συνεδριών με το ζευγάρι ή στην περίπτωση εξατομικευμένης θεραπείας δύο συναντήσεων (τυπικά, οι συνεδρίες γίνονται σε εβδομαδιαία βάση).

Για να κλείσετε ραντεβού, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς στο +30 28210 52119 ή με email στο info@orizo.gr