Όπως η ιατρική εξέταση περιλαμβάνει την ανοιχτή συζήτηση μεταξύ ιατρού και ασθενή καθώς και την χορήγηση ελέγχου μέσω ειδικών εξετάσεων, έτσι και η κλινική αξιολόγηση είναι μία διαδικασία κατά την οποία ένας εξειδικευμένος (ψυχο) θεραπευτής αξιολογεί τον επισκέπτη. Αξιολογείται για την ψυχολογική, συναισθηματική και συμπεριφορική κατάσταση και ευημερία μέσω ανοιχτής συζήτησης και μέσω ειδικών εργαλείων αξιολόγησης, σε μορφή ερωτηματολογίων, απ' όπου και προκύπτει ένα εξατομικευμένο προφίλ κλινικής αξιολόγησης.

Η διαδικασία της κλινικής αξιολόγησης περιλαμβάνει τα εξής:

1. Μία σειρά εξατομικευμένων συνεντεύξεων κατά την διάρκεια των οποίων ο θεραπευτής συναντά τον επισκέπτη (και σε μερικές περιπτώσεις και την οικογένεια του) ώστε να σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα για το πλαίσιο των συναισθημάτων, των συμπεριφορών, των σκέψεων, των στρατηγικών διαχείρισης κρίσης για τις δυσκολίες της ζωής καθώς και για τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητας του επισκέπτη.

2. Την χορήγηση προς συμπλήρωση, ενός ή περισσότερων εργαλείων αξιολόγησης από τον επισκέπτη, μέσα από την ανάλυση των οποίων θα προκύψουν αποτελέσματα τα οποία θα αποτελέσουν χρήσιμα ποιοτικά δεδομένα για τον σχεδιασμό ενός κλινικού ατομικού προφίλ.
Ο θεραπευτής θα μπορέσει να παραδώσει μία κατάλληλη διάγνωση και να συνεργασθεί με τον επισκέπτη ή και την οικογένεια του ώστε να ορισθούν οι θεραπευτικοί στόχοι και να αναπτυχθεί το κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο για θετική αλλαγή και βελτίωση.

Εάν ένας γιατρός, εκπαιδευτικός ή κάποιος άλλος ειδικός σας έχει προτείνει να λάβετε κλινική/ ψυχολογική εκτίμηση/αξιολόγηση (μερικές φορές αναφέρεται και ως "ψυχομετρική αξιολόγηση"), το πρώτο σας βήμα είναι να επικοινωνήσετε με το κέντρο μας και να ορισθεί μία συνάντηση. Η αρχική συνάντηση με τον σύμβουλο/ψυχοθεραπευτή περιλαμβάνει την αξιολόγηση, η οποία θα διαρκέσει περίπου δύο ώρες και κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθεί το προσωπικό υπόβαθρο και οι λόγοι για τους οποίους αναζητάτε αξιολόγηση. Στο τέλος της αξιολόγησης, ο κλινικός θεραπευτής θα σας παρέχει μία πρόταση για τα επόμενα βήματα της διαδικασίας, εφόσον συμφωνηθεί από κοινού με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Για να κλείσετε ραντεβού, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς στο +30 28210 52119 ή με email στο info@orizo.gr