Θα διατηρηθεί η εχεμύθεια;

Η εχεμύθεια είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας του τομέα της ψυχολογίας. Ο θεραπευτής αντιλαμβάνεται πως η εμπιστοσύνη είναι το «κλειδί» μιας εποικοδομητικής συμμαχίας. Ο θεραπευτής διαφυλάττει την εχεμύθεια του για τον επισκέπτη-πελάτη και τη διατηρεί με σεβασμό και κατανόηση.

elΕλληνικά