• Εταιρική Ταυτότητα

   1Το λογότυπο του κέντρου βασίστηκε στις έννοιες «Περίπλοκος» και «Μοναδικός». Ο κάθε άνθρωπος είναι μία περίπλοκη οντότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως ο εγκέφαλος, ο οποίος είναι το κέντρο βασικών γνωστικών, συμπεριφορικών και συναισθηματικών μοτίβων, όπως σκέψεις, συναισθήματα, αναμνήσεις, αντιλήψεις, πεποιθήσεις, επιθυμίες, συμπεριφορές κ.α. Η Μοναδικότητα του κάθε ανθρώπου καθορίζεται μέσα από τις γενετικές & φαινοτυπικές ομοιότητες και διαφορές με άλλους ανθρώπους. Η έννοια της Μοναδικότητας όμως περιλαμβάνει τον συνδυασμό των χαρακτηριστικών εκείνων που δεν συναντούνται σε άλλον άνθρωπο...όπως για παράδειγμα είναι τα αποτυπώματά του!

   Επομένως, η ένωση των εννοιών «Περίπλοκος» και «Μοναδικός», περιγράφει τη διαδρομή που ακολουθεί ο κάθε επισκέπτης του κέντρου ως συνοδοιπόρος με τον θεραπευτή-σύμβουλό του. Οι δύο έννοιες ενώνονται και βρίσκονται μέσα στον μοναδικό τους συνδετικό κρίκο, τον εγκέφαλο...

   Τέλος, τα χρώματα που επιλέχτηκαν για το λογότυπο είναι συνδεδεμένα με την ψυχολογία, τη φαντασία, την πνευματικότητα, την εμβάθυνση σκέψεων (μωβ) & την ηρεμία, την ειρήνη, την ζωντάνια, την ευημερία, την προστασία και την συναισθηματική καταπράυνση (πράσινο).

  • Επωνυμία

   2Η ονομασία του κέντρου επιλέχτηκε για την ευελιξία και την ελαστικότητα που ισοδυναμούν με τη λέξη ορίζω. Ο κάθε επισκέπτης αντιλαμβάνεται τα όρια και τη ζωή (ρήμα ζω) μοναδικά και σκοπός είναι να βοηθηθεί να "ορίσει" νέα ή να μορφοποιήσει παλαιά όρια στη ζωή του όπως επιθυμεί με την καθοδήγηση επαγγελματιών του χώρου της ψυχικής υγείας.

   Η λέξη ορίζω σημαίνει "δίνω με ακρίβεια τα ποιοτικά, ποσοτικά, τοπικά ή χρονικά όρια σε κάτι". Το κέντρο χωρίζει τη λέξη σε τρεις διαφορετικές... ορίζω, όρια & ζω! Γι' αυτόν τον λόγο, το κέντρο ονομάζεται ΟρίΖω, ώστε να τονίσει τις λέξεις όρια και ζω, όπου συνδυαστικά σχηματίζουν την αρχική λέξη ορίζω.

   Επίσης, η λέξη ορίζω παραπέμπει στην προσωπική ευθύνη που κατέχει ο κάθε επισκέπτης ως προς την θεραπεία που θα ακολουθήσει. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν όσοι επιλέγουν να ξεκινήσουν θεραπεία πως το μεγαλύτερο ποσοστό αλλαγής πηγάζει από την προσπάθεια και τη δέσμευση του κάθε επισκέπτη μέσα από τη θεραπεία του. Ο θεραπευτής συνεργάζεται μαζί του για να προσφέρει την καθοδήγηση, την κατεύθυνση και τον τρόπο να επιτύχει τους στόχους του.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Έχετε
Ερωτήσεις;