Χοκ, Π. (2013). Ζήλια: Τι την προκαλεί και πώς να την ξεπεράσετε. Εκδόσεις Καστανιώτη.