Σαχάρ, Τ. Μ. (2009). Κατακτώ την ευτυχία. Εκδόσεις Λιβάνη.