Συχνές Ερωτήσεις

Θα διατηρηθεί η εχεμύθεια;

Η εχεμύθεια είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του κώδικα ηθικής και δεοντολογίας του τομέα της ψυχολογίας. Ο θεραπευτής αντιλαμβάνεται πως η εμπιστοσύνη είναι το «κλειδί» μιας εποικοδομητικής συμμαχίας. Ο θεραπευτής διαφυλάττει την εχεμύθεια του για τον επισκέπτη-πελάτη και τη διατηρεί με σεβασμό και κατανόηση.

Learn More

Τι είναι η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση;

Rational Emotive & Cognitive Behavioral Therapy (RECBT) is one of the “Cognitive” psychotherapy approaches in the field of ​​psychology. It is a comprehensive, energetic, philosophical and empirically based approach that focuses on solving emotional and behavioral difficulties and mental-psychological dysfunctions in order to enable people to take responsibility of their “change” for a more healthy and happy life. Father of…

Τι είναι η ψυχοθεραπεία;

Psychotherapy is a practice which is based on cooperation and “alliance” between a therapist and a visitor (client), in order to discuss and improve serious issues of everyday life, personality and sociability of an individual. Through dialogue, a supportive environment is created in which the therapist remains objective, neutral and non-judgmental. The therapist and the visitor collaborate creating and reinforcing…

Πότε να αναζητήσω ψυχοθεραπεία;

Most visitors who seek assistance consciously through psychotherapy and counseling are those who quickly are guided through their goals for improvement. Other visitors, because of their distorted and false interpretations of the notion of “psychotherapy”, avoid seeking help, causing their problems to worsen and eventually reach a dead end. The right of choice is an inalienable right of every person and…

Πώς να προετοιμαστώ για ψυχοθεραπεία;

When you feel ready to begin psychotherapy, consider the following: Are you seeking individual, family, couples therapy or parent counseling? Which is the main reason for seeking help? Upon completion of therapy, what would you like to have achieved? The commitment level of the therapy process.  Which days and times are the most convenient for you to schedule a session.

elΕλληνικά
en_USEnglish elΕλληνικά