Πιντέρης, Γ. (2015). 19+1 Τρόποι για να πείθεις. Αθήνα: Εκδόσεις Ψυχογιος.